Thay đổi giao diện website

Setting Giao diện:
 
 • Bước 1 : Truy cập trang quản trị website, Click vào “Giao diện”
 • Bước 2 : Trong menu Giao diện, Click vào “Giao diện


 
 • Bước 3 : Click vào những phần trên website muốn thay đổi chỉnh sửa


Những phần còn lại cũng chỉnh sửa tương tự các phần trên
 
 • Bước 4 : Nhấn “Lưu” để hoàn tất


 
Thay đổi Giao diện:
 
 • Bước 1 : Truy cập trang quản trị website, Click vào “Giao diện”
 • Bước 2 : Trong menu Giao diện, Click vào “Giao diện


 
 • Bước 3 : Click “Đổi giao diện” như hình dưới
 

 
 • Bước 4 : Click “Kho giao diện


 
 • Bước 5 : Tại kho giao diện lựa giao diện rồi nhấn “Chọn

Xóa Giao diện:
 
 • Bước 1 : Truy cập trang quản trị website, Click vào “Giao diện”
 • Bước 2 : Trong menu Giao diện, Click vào “Giao diện


 
 • Bước 3 : Click “Đổi giao diện” như hình dưới


 
 • Bước 4 : Click X vào giao diện cần xóa
 

 
 • Bước 5 : Nhấn “” để hoàn tất